Posredovanje u prometu nekretnina

Posredovanje je naša osnovna djelatnost kojoj pristupamo odgovorno i s puno pažnje prema svim sudionicima posredovanja. Preduvjet svakog posredovanja je pribaviti i obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini. Nakon potpisa Ugovora o posreovanju, Vašu ćemo nekretnu prezentirati na najbolji, ali uvijek adekvatan način prikazujući vjerodostojno stanje predmetne nekretnine. Pregovore ćemo voditi nepristrano s ciljem dovođenja u suglasje dvije strane, ali uvijek na obostrano zadovoljstvo. Posredovanje ćemo zaključiti kako pravilo struke nalaže uz usluge odvjetničkog i javnobilježničkog ureda.